Konsultacje społ.-gospodarcze projektu Programu Operacyjnego Innowacje-Inwestycje-Otwarta Gospodarka
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż w ramach prac nad projektem Programu Operacyjnego Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 8 listopada 2005r. odbędą się społeczne konsultacje dotyczące w/w programu. Konsultacje połączone zostały ze spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Miejsce spotkania:
Centrum Transferu Technologii, ul. Włocławska 167, Toruń
Program oraz godziny:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/