Powiat chełmiński
Szanowni Państwo,
powiat chełmiński obejmuje swoim zasięgiem położone na prawym brzegu Wisły miasto Chełmno oraz sześć gmin wiejskich: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław
Zarówno Chełmno, jak i gminy wiejskie powiatu, obfitują w liczne, cenne obiekty kulturowe, będące pozostałością wielowiekowej, bogatej historii ziemi chełmińskiej. Są to głównie zabytki architektury sakralnej, ruiny zamków krzyżackich, grodziska i zespoły pałacowo-parkowe.
Centrum turystycznym powiatu jest jego stolica – Chełmno. Malowniczo położone na skarpie wiślanej, do dnia dzisiejszego zachowało wiele elementów średniowiecznego układu urbanistycznego. Szczególną uwagę turystów przyciąga perła architektury, czyli gotycko-renesansowy ratusz, dobrze zachowane mury obronne oraz sześć gotyckich kościołów. Szczegółowe informacje na temat powiatu znajdą Państwo w wersji elektronicznej informatora, na stronie www.chelmno.nod.pl

Zachęcając Państwa do odwiedzenia prastarej ziemi chełmińskiej, warto podkreślić, że podążającemu w XIX wieku „ku dziewięcio-pagórkowemu Chełmnu”, śląskiemu poecie i działaczowi narodowemu, ks. Konstantemu Damrotowi, „okolica chełmińska” jawiła się „jakby oaza śród rozległych tłustych błoni, gdzie zmęczone oko znów na stromych stekach oprzeć się mogło, a wyobraźnia pohasać po malowniczych urwiskach i ciemnych jarach, sterczących wysoko nad chyżą Wisłą.”
Pobudzając dalej wyobraźnię czytelnika ks. Damrot pisze: „Dodajże do tego tysiąc letnie niemal dzieje tego grodu i tych stron, zaludnij je sobie postaciami książąt pomorskich i królów polskich, komturów niemieckich i naszych biskupów, profesorów akademii i licznych zakonników, ożyw je brzękiem oręża i hukiem armat, odgłosem wymowy szlacheckiej i pobożnych pieśni kapłańskich lub wesołych piosnek swobodnej gawiedzi miejskiej i wiejskiej,– a zrozumiesz z jakim biciem serca, z jaką chciwością źrenicy witaliśmy wyrastające przed nami wieże i szczyty tego prastarego, arcysłowiańskiego grodu! Zaprawdę, rzadko kiedy przedstawiało mi się jakie-bądź miejsce w tak czarownem świetle uroku, ale bo też rzadko która inna miejscowość może się poszczycić tak cudnym widokiem położenia i przyrody nadobnej;…” 1 .

Życzylibyśmy sobie, aby zapamiętany w „listach z podróży” krajobraz chełmiński, a także inne, wyjątkowe walory powiatu chełmińskiego, zostały dostrzeżone również przez odwiedzających nasze gościnne progi turystów.
Serdecznie zapraszamy.

tekst i foto: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
 
 
1 „”Szkice z ziemi i historyi Prus Królewskich: listy z podróży odbytej przez Czesława Lubińskiego”, Konstanty Damrot