Grudziądz
ZAPRASZAMY DO GRUDZIĄDZA (www.grudziadz.pl)

 
Grudziądz to prawie stutysięczne miasto, które leży na prawym brzegu Wisły. Pomimo burzliwej historii w Grudziądzu zachowało się wiele zabytków, które przyciągają swoją niepowtarzalnością i różnorodnością architektoniczną. Pierwsze wzmianki o drewniano-ziemnej osadzie Grudziądz pochodzą już z połowy XI wieku, 200 lat później, dzięki przejęciu grodu przez Zakon Krzyżacki, powstają pierwsze murowane budowle: zamek, kościół farny oraz mury miejskie z basztami i bramami. Schyłek średniowiecza pozostawia jeszcze drugi kościół, ciąg monumentalnych spichrzy oraz ceglano-drewniane kamienice, położone wzdłuż uliczek w układzie wzorowanym na miasteczka rzymskich legionów.
Konflikty zbrojne ze Szwedami pozbawiły miasto wszelkich zabytków okresu renesansu, jednak silny nurt kontrreformacyjny przełomu XVII i XVIII wieku pozostawiał w Grudziądzu trzy piękne barokowe założenia klasztorne: benedyktynek, reformatów oraz jezuitów, które możemy podziwiać do dziś.
Rozbiory Polski przejęcie władzy administracyjnej w mieście oraz spodziewana wojna z Rosją spowodowały, że Fryderyk Wilhelm II, król Prus, podjął decyzję o budowie w Grudziądzu cytadeli. W krótkim czasie powstała nowoczesna i największa twierdza w Polsce, z 5 bastionami, 4 rawelinami i ciągiem 32 kilometrów podziemnych chodników przeciwminowych (więcej o Twierdzy Grudziądz na stronie www.grudziadz.fortyfikacje.pl).
Dziś, oprócz dobrze zachowanych gotyckich zabytków i barokowych klasztorów, turyści mogą zwiedzać niemal wszystkie forty, a w „dni otwarte” (3 maja oraz 11 listopada) także cytadelę, która pozostaje w rękach wojska.
Najnowszą atrakcją turystyczną Grudziądza jest Zakład Balneologii, który wykorzystuje bogate złoża termalnych źródeł solankowych do zabiegów leczniczych, kąpieli rekreacyjnych i w jedynej w Europie tężni solankowej, zamkniętej w piramidzie (więcej na stronie www.marusza.pl)
Szeroka oferta noclegowa i atrakcyjne położenie stwarzają niepowtarzalną okazję do uprawiania niemal wszelkich form aktywności – od sportów wodnych, które można uprawiać na jeziorach i rzekach, przez turystykę rowerową licznych ścieżkach rowerowych i drogach leśnych, po turystykę pieszą na świetnie przygotowanych szlakach Ziemi Chełmińskiej i Borów Tucholskich.
tekst i foto UM Grudziądza