Uchwała w sprawie przyznania Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego