Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 17/2007
W dniu 17 sierpnia 2007 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku, pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”. W ramach konkursu  dofinansowano projekty mające na celu głównie wykreowanie podejścia typu Leader wśród lokalnej społeczności oraz powstanie struktur organizacyjnych, które będą miały odpowiednie doświadczenie do uzyskiwania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  • Uchwała Nr 51/712/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2007.  ( - plik pdf)
  • Załącznik nr 1 – Wykaz ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 17/2007 zadań publicznych w 2007 roku. ( - plik pdf)
  • Załącznik nr 2 – Oferent, który zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku. ( - plik pdf)
  • Załącznik nr 3 – Wykaz ofert wybranych do realizacji w otwartym konkursie ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku wraz z przyznaną kwotą dofinansowania. ( - plik pdf)
 
 
Jacek Kukowski
Wydział Zarządzania PROW
Departament Polityki Regionalnej