Nagrody Marszałka
Nagrody przyznawane pracownikom oświaty przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zasady i tryb przyznawania nagród pracownikom oświaty przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  • Nagrody Marszałka Województwa są przyznawane za szczególne osiągnięcia i zasługi dla edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Nagrody Marszałka Województwa mogą otrzymać:
  1. nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dyrektorzy tych jednostek,
  2. pracownicy administracyjni zatrudnieni w placówkach o których mowa wyżej.

  • Z wnioskiem o nagrody Marszałka mogą wystąpić:
  1. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  2. organy prowadzące szkoły (placówki),
  3. Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych,
  4. Departament Edukacji, Sportu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

  • Wnioski należy składać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki do dnia 17 września każdego roku. Decyduje data złożenia w sekretariacie lub data stempla pocztowego.

Do pobrania: