Postępowanie WZP.272.36.2015
Ogłoszenie do postepowania prowadzonego z podziałem na części – Pakiet A dostawa i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz VolP oraz Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych w ramach  projektu pn. „Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z z Systemem Archiwizacji Danych” na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. „Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych” w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WK-P)