Czerwcowe szkolenia dla Policjantów
 Spotkaniem w Świeciu zakończył się tegoroczny etap szkoleń, organizowanych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, dla funkcjonariuszy Policji z naszego województwa. Szkolenie pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” zgromadziło w siedzibie Starostwa Świeckiego 28 funkcjonariuszy z całego powiatu.
 
Wspomniane przedsięwzięcie to także dobry przykład współpracy między samorządami różnego szczebla oraz samorządów z Policją.

Kontynuacja cyklu, dla reprezentantów pozostałych Powiatowych Komend Policji z naszego województwa, zaplanowana jest na kolejne lata, tak oby objąć szkoleniami wszystkie powiaty w regionie. W ten sposób samorząd województwa realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i działania zapisane w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.

Informacje o programie oraz osobach prowadzących szkolenie dostępne są na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenia-dla-kujawsko-pomorskich-funkcjonariuszy-policji,163,l1.html, a relacje ze szkoleń które odbyły się  we Włocławku oraz Brodnicy dostępne są na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenie-dla-wloclawskich-policjantow,164,l1.html i http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenie-dla-policjantow-z-brodnicy,165,l1.html
 
1. 2. 3. 4.
 
Opracowanie:
Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
lipiec 2015