Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszania do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na publikacji popularnonaukowej wraz z wysyłką, projektu i druku zaproszeń wraz z wysyłką oraz projektu i druku certyfikatów.