Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszania do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i druku publikacji popularnonaukowej „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego” wraz z wysyłką oraz zapisem książki w formacie e-pub, projektu i druku zaproszeń wraz z wysyłką oraz projektu i druku certyfikatów wraz z dostawą do Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją.
 

 

Uzupełnienie do zapytania ofertowego dotyczącego:
opracowaniu i druku publikacji popularnonaukowej „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego” wraz z wysyłką oraz zapisem książki w formacie e-pub, projektu i druku zaproszeń wraz z wysyłką oraz projektu i druku certyfikatów wraz z dostawą do Zamawiającego

1.    Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena  za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym zawierającym wycenę wszystkich poszczególnych zleceń.

2.    Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

3.    Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę proszę dostarczyć drogą elektroniczną do dnia 1 lipca 2015 r.  do godziny 12.00 mailem na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Osoba do kontaktu: Agnieszka Puzinowska, Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tel. 795 164 367.

4.    Płatność

Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia rachunku do siedziby Zamawiającego. Płatnikiem wynagrodzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Regon 092350613, NIP 956 19 69 536).