1. nabór w programie Interreg Europa
 Uprzejmie informuję, że Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków - 22 czerwca - 31 lipca 2015 roku. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu: http://www.interreg4c.eu/
 
POMOC DORADCZA WSPÓLNEGO SEKRETARIATU:
Wspólny Sekretariat jest do Państwa dyspozycji - konsultuje pomysły na projekt za pomocą Project Idea Feedback Form, dostępnego na stronie:
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/assistance/ Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez WS do 3 lipca br. Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów z Sekretariatu.