ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) zaprasza do składania ofert na zakup aplikacji na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych (dostarczenie oprogramowania MaxIm DL Version 6 Pro Suite w ilości 14 licencji w wersji do pobrania oprogramowania w formie elektronicznej) na potrzeby realizacji projektu pn. „Odkrywamy Planety - zajęcia z kompetencji kluczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.