Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszania do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i druku publikacji popularnonaukowej „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego” wraz z wysyłką oraz zapisem książki w formacie e-pub, projektu i druku zaproszeń wraz z wysyłką oraz projektu i druku certyfikatów wraz z dostawą do Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją.