Postępowanie WZP.272.30.2015
Organizacja kampanii promocyjnych produktów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na części