Informacja
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/703/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Wszystkie oferty złożone w ramach konkursu spełniły wymogi formalne.

Spośród ofert spełniających wymogi formalne, po dokonaniu oceny merytorycznej
oraz przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji, dokonano wyboru 7 ofert do realizacji.


Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 03.06.2015