ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert na wyłonienie dostawcy sprzętu elektronicznego stanowiący nagrody w ramach konkursu pn. „Kujawsko – Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych”