Postępowanie WZP.272.23.2015
Zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.