Postępowanie WZP.272.25.2015
Zorganizowanie (zaplanowanie i przeprowadzenie) zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem pn. „Bliżej Natury”