Postępowanie WZP.272.24.2015
Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej oraz wykonanie materiałów promocyjnych Projektu „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”, szczegółowo określonej w SIWZ i jej załącznikach, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego