Informacja
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/624/15 z dnia 20 maja 2015 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy. Złożona oferta spełniła wymogi formalne.

Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, przyznano Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. T. Browicza w  Bydgoszczy środki publiczne w wysokości 33.000 zł.

Data wytworzenia: 21.05.2015 r.
Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc