Programy profilaktyczne realizowane w POZ-ach
 Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy informuje o programach profilaktycznych realizowanych w poradniach POZ i zaprasza do uczestnictwa wszystkie osoby spełniające określone warunki kwalifikacji.
 
Programy profilaktyczne realizowane w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej:
  • Program profilaktyki chorób układu krążenia
  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POCHP)
  • Program profilaktyki gruźlicy

Szczegółowe informacje tutaj