Recitale Pawła Wakarecego
 Zakończył się cykl recitali Pawła Wakarecego realizowany w ramach projektu pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015”. W tej edycji koncerty poza granicami kraju pn. „Muzyczne Barwy Regionu Chopina” odbyły się w monachijskim Pałacu Nymphenburg, paryskiej Salle Cortot, edynburskiej Katedrze St. Giles oraz londyńskiej Westminster Cathedral Hall.
 
W promocji i rozpropagowaniu zaproszeń na koncert w Monachium pozyskano współpracę Konsula Generalnego RP w Monachium. Współpraca z Konsulatem zaowocowała przybyciem na recital miejskich notabli oraz przedstawicieli misji dyplomatycznych kilku krajów.
 
W Paryżu w recitalu uczestniczyła Chargé d’affaires RP w Republice Francuskiej, pani Marta Stachowiak i Joanna Karasek, dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu oraz przedstawiciele środowiska artystycznego Paryża.
 
W Edynburgu w uroczystym koncercie 27 kwietnia wzięli udział m.in. Minister Kultury Rządu Szkocji, p. Fiona Hyslop, Konsul Generalny RP w Edynburgu, Dariusz Adler z małżonką  oraz wiceprezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Regina Wasiak-Taylor, która poprowadziła koncert w Edynburgu i w Londynie.
 
W Westminster Cathedral Hall, popularnej sali koncertowej w Londynie odbył się 30 kwietnia ostatni z zaplanowanych recitali. Koncert zaszczycili Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Witold Sobków oraz prezes Towarzystwa Chopinowskiego w Wielkiej Brytanii, pianistka Lady Rose Cholmondeley.
 
Delegacji regionu przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, p. Anna Janosz.   
 
Żywej muzyce tradycyjnie towarzyszyła malarska wizja koncertu e-moll F. Chopina londyńskiego artysty malarza Mariusza Kałdowskiego.
 
Każdy z recitali Pawła Wakarecego gromadził szeroką publiczność. Interpretacje kompozycji Chopina wzbudzały aplauz zebranych melomanów, dopominających się wielokrotnie o bisy. Wśród publiczności wszystkich koncertów zagranicznych rozprowadzono albumy „Muzyczne barwy regionu Chopina” oraz płyty Pawła Wakarecego i Katarzyny Popowej-Zydroń.
 
Bezpośrednim organizatorem cyklu wydarzeń promujących region w kontekście muzyki Fryderyka Chopina była firma GMA.ART. Gabriela Ułanowska.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
Edynburg - opis zdjęć:
1.    Prof. Anna Janosz, przewodnicząca delegacji regionu, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
2.    Chwila przed koncertem w St Giles Cathedral
3.    Delegacja regionu z p. minister kultury Rządu Szkocji Fioną Hyslop, Konsul Generalny RP w Edynburgu, Dariuszem Adlerem z małżonką
4.    Górujący nad Edynburgiem Zamek
5.    Konsul RP w Edynburgu
6.    Narodowy strój szkocki
7.    Paweł Wakaracy z żoną po koncercie
8.    Paweł Wakarecy
9.    Spotkanie tradycji i współczesności
10.    Szkocka krata
11.    Wręczenie upominków
12.    Wykład o związkach Chopina z regionem
 
 
1. 2. 3.
4. 5.  
Londyn - opis zdjęć:
1.    Goście honorowi koncertu - ambasador RP w Wielkiej Brytanii, Witold Sobków, Rose Cholmondeley oraz goście z regionu
2.    Lady Rose Cholmondeley zachwycona koncertem gratuluje naszemu pianiście
3.    Przemawia pianistka i prezes Towarzystwa Chopinowskiego w Londynie Lady Rose Cholmondeley
4.    Po drugim bisie
5.    Recital Pawła Wakarecego przyjęty owacją
 
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.