Zamiar
Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie   realizowania zamówień współfinansowanych ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych” upublicznia się informacje o zamiarze zlecenia usługi kulturalnej w ramach projektu "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015". polegająca na organizacji wernisażu prac oraz gali rozdania nagród w ramach konkursu Bydgoski Plastyk Regionalnie, która odbędzie się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy im. dr. Witolda Bełzy  22 maja 2015 roku.

Szczegółowych informacji  potencjalnym wykonawcom udzielamy pod nr tel. 795 164 367