Ogłoszenie
Konkurs ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 6/480/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ogłasza konkurs ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Ostateczny termin składania ofert upływa 15 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się poniżej:
  1. Treść ogłoszenia konkursowego
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego – Oczekiwana liczba dzieci objętych w 2015 roku szczepieniami przeciwko pneumokokom
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego – formularz ofertowy ( - plik pdf) ( - plik doc)