Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc ofiarom, praca ze sprawcami
 24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja dla przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie spotkania były obowiązki samorządu województwa i samorządów powiatowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowego „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020”.
 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki reprezentowały Pani Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pani Beata Sulima – Wojewódzki  Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które przybliżyły zagadnienia związane uzyskaniem przez powiaty dotacji na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Działania województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie omówiła Pani Elżbieta Opiłowska – Kierownik Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardzo interesującym wątkiem konferencji były zagadnienia dotyczące pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie poruszane w wystąpieniu Pani dr Doroty Dyjakon (Praca psychologiczna ze sprawcami przemocy domowej - teoria i praktyka), a także omówienie sytuacji psychologicznej dzieci – ofiar przemocy domowej dokonane przez Panią Elżbietę Kuleszko (Dziecko doświadczające przemocy konsekwencje, mechanizmy, terapia).

W spotkaniu, które zakończyło się wręczeniem certyfikatów osobom, które w listopadzie 2014 r. ukończyły szkolenie dla trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy:  „Bez przemocy”,  uczestniczyli przedstawiciele 16 powiatów z naszego województwa.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i  Zdrowia

marzec 2015