Ogłoszenie konkursowe
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o Nagrodę w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”
 
1. Konkurs ma na celu upowszechnianie i wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym i jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu bowiem nagroda przyznawana Laureatom Konkursu, to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym, za tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Honorowy Patronat na konkursem przyjął Rzecznik Praw Obywatelskich

W konkursie mogą wziąć udział:
  • jednostki administracji publicznej
  • przedsiębiorstwa
  • organizacje pozarządowe

Szczegółowe informacje, regulamin  oraz krótki przewodnik konkursowy znajduje się  na stronie: www.pomocdlarodzicow.pl

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia /
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Toruń, dnia 13.01.2014 r.