Informacja
 W dniu 27.11.2014  w ramach odbywającego się konkursu architektonicznego na opracowanie projektu: DOMU RODZINNEGO W KRAJOBRAZIE KUJAWSKO-POMORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN. „PROMOCJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW DYWERSYFIKUJĄCYCH ŹRÓDŁA I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA JAKO ELEMENT OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”
 
organizowanym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2 przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Toruniu odbyła się dzisiaj zgodnie z harmonogramem konkursu wizyta studialna w Parku Etnograficznym w Toruniu. Do Torunia przyjechali uczestnicy konkursu z całej Polski. Zapoznali się z architekturą ludową regionu, a przede wszystkim z jej charakterystycznymi cechami. Obecni na spotkaniu architekci chcieliby tą drogą podziękować pracownikom Muzeum Etnograficznego za umożliwienie obejrzenia ekspozycji.
 
 
1. 2.