Ochrona przed wielką wodą
 Prawie 14 kilometrów liczą w sumie odcinki nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych przebudowane w tym roku w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W poniedziałek (8 grudnia) odbył się odbiór końcowy inwestycji dotyczącej przebudowy odcinka wału w gminach Świecie i Dragacz. Dzisiaj (9 grudnia) zaplanawano odbiór modernizacji wału Niziny Ciechocińskiej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.
 
W latach 2010–2014 na realizację projektów przebudowy wałów chroniących przed powodzią przeznaczono w sumie 95,3 mln zł, co pozwoliło zmodernizować 36,6 km tych budowli. Prace w większości zostały sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także WFOŚIGW i rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W 2014 roku za blisko 43 miliony złotych przebudowanych zostało blisko 14 kilometrów wałów. Przedsięwzięcia prowadzone były na odcinkach chroniących Nizinę Ciechocińską, Nizinę Sartowice-Nowe oraz Podmiejską Nizinę Chełmińską:

  • Największą i najbardziej kosztowną inwestycją bieżącego roku była przebudowa kolejnego odcinka wału chroniącego przed powodzią dolinę rzeki Wisły na odcinku od Sartowic Dolnych do miejscowości Nowe. Za kwotę 24,5 mln. zł  odbudowano 5,5 km wałuw gminach Świecie i Dragacz  poprzez uszczelnienie korpusu wału i podłoża pod wałem, przesunięcie wału z drogi powiatowej w stronę międzywala oraz wykonanie przejazdów i umocnień wałowych. Całkowita długość wału wynosi 31,8 km. Obecnie w wyniku prowadzonych inwestycji zmodernizowano łącznie ponad 11 km wału, kolejne 1,5 km planowane jest na rok następny.

  • Zakończył się również kolejny etap modernizacji wału Niziny Ciechocińskiej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. Celem inwestycji była poprawa ochrony przeciwpowodziowej niziny na długości 3,2 km poprzez podniesienie wysokości istniejącego wału, uszczelnienie korpusu i podłoża wału, modernizację przejazdów wałowych oraz umocnienie skarp wału koszami wypełnionymi kamieniem. Obecnie wał spełnia obowiązujące normy, przepisy i wymogi techniczne odpowiadające standardom I klasy technicznej budowli hydrotechnicznych. Przedsięwzięcie warte było 11 mln. zł.

  • W ramach prowadzonych inwestycji zakończono także przebudowę blisko pięciokilometrowego odcinka wału wiślanego chroniącego Podmiejską Nizinę Chełmińską przed podtopieniami na terenie gminy i miasta Chełmno. Celem inwestycji było zwiększenie stateczności i ograniczenie filtracji przez korpus i podłoże wału. Wał chroni powierzchnię ok 540 ha.

Wsparcie finansowe na inwestycje zrealizowane w 2014 zostało pozyskane z: puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (29,2 miliony złotych), środków budżetu państwa (0,8 miliona złotych), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,5 miliona złotych) oraz rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (11,1 milionów złotych).  

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku jest jednostką organizacyjną samorządu województwa

Podsumowanie: Modernizacja wałów w latach 2010 – 2014:

Rok    rozmiar rzeczowy    całkowita wartość inwestycji
2010:          0,433 km                   1 425,6 tys. zł
2012:        17,612 km                 34 581,0 tys. zł
2013:            4,94 km                 16 655,7 tys. zł
2014:          13,67 km                 42 629,8 tys. zł
                 36,655 km                 95 292,1 tys. zł

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
 
8 grudnia 2014 r.
ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2014 r.