Jubileusz 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu obchodzi w 2014 r. jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Jest jedną z trzech toruńskich szkół specjalnych od lat zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Rok jubileuszowy jest obchodzony w placówce w sposób szczególny. Obchodom towarzyszy szereg imprez  okolicznościowych, ukazujących bogate doświadczenia placówki oraz jej szeroką działalność. Obchody jubileuszowe zainaugurowano 23 września 2014 r. w Centrum Sztuki Współczesnej, otwierając wystawę pt. „Radość tworzenia”, przedstawiającą twórczość plastyczną dzieci i młodzieży z SOSW. Na wystawie prezentowanych jest ponad 30 prac wykonanych przez uczniów przy zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych, m.in.: kolaż, malarstwo, rysunek, grafika. W kolejnych miesiącach wystawa trafi do Biblioteki UMK,  Biblioteki Pedagogicznej, Uniwersyteckiego Centrum  Sportowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przegląd twórczości artystycznej

Ważnym wydarzeniem w tym szczególnym dla placówki roku jest organizowany  26 listopada 2014 r. na terenie SOSW w Toruniu przegląd twórczości artystycznej, w którym wezmą udział uczniowie z zaprzyjaźnionych od lat z ośrodkiem szkół specjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych regionów Polski.

Konferencja Jubileuszowa

3 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się Konferencja Jubileuszowa. Honorowy patronat nad uroczystością objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Jest to wyjątkowy dzień, w którym cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Konferencja będzie okazją do spotkania osób, instytucji, organizacji, które od lat są związane z SOSW w Toruniu. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, dlatego na uroczystość zostali zaproszeni również absolwenci szkoły, rodzice i dawni pedagodzy. W trakcie imprezy jubileuszowej zostaną również wręczone Statuetki „Przyjaciel dzieci Ośrodka” osobom i instytucjom wspierającym od lat działania Ośrodka.

Msza św.

Uroczyste obchody Jubileuszowe zakończy  Msza św. dla całej społeczności szkolnej,  która odbędzie się 7 grudnia 2014 r. o  godz. 11.00, w kościele św. Józefa w Toruniu.

Atrakcja jubileuszowa

11 grudnia 2014 r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW Toruń wezmą udział w programie "Gotowanie na ekranie" w TVP Bydgoszcz, który będzie okazją do zaprezentowania przez młodych kucharzy swoich umiejętności, zdolności oraz okazją do wspólnej zabawy.

Z kart historii SOSW w Toruniu

1 września 1964 r. powołano do życia Państwowy Zakład Wychowawczy w Toruniu. W jego składzie znalazła się jedynie szkoła podstawowa i internat. Wkrótce ofertę szkoły poszerzono o zasadniczą szkołę zawodową. W dniu 19 lutego 1992 r. Państwowy Zakład Wychowawczy w Toruniu został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka. Autorytet Patrona szkoły, Jego wspaniałe idee są drogowskazem dla kolejnych pokoleń pedagogów pracujących w Ośrodku. Na kartach historii Ośrodka zapisało się wielu wspaniałych pedagogów, współpracowników, darczyńców i przyjaciół, którzy wywarli ogromny wpływ na współczesny kształt i wizerunek placówki.

Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu jest placówką publiczną zapewniającą  kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 7 do 24  roku życia. Wszyscy uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Internat.  Ośrodek uruchomił także oddziały dla dzieci z autyzmem oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
 
1. 2.
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest placówką oświatową podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu