Program „Bez przemocy” – kolejni trenerzy
 Zakończyło się kolejne szkolenie dla trenerów programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy „Bez przemocy”. Tym razem uczestnikami zajęć byli przedstawiciele PCPR-u, Policji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Włocławka, Golubia-Dobrzynia i Koronowa.
 
Zgodnie z działaniami zapisanymi w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” szkolenia osób realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie będą organizowane corocznie.

Jednym z założeń polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ograniczenia jej stosowania, m.in. poprzez zmiany postaw osób stosujących przemoc, co może nastąpić poprzez ich udział w warsztatach korekcyjno-edukacyjnych. Stąd też istnieje konieczność zwiększenia dostępności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie dzięki przeszkolemniu specjalistów prowadzących takie zajęcia.

Relację z pierwszej edycji szkolenia trenerów programu „Bez przemocy” można przeczytać tutaj, a sam program dostępny jest na stronie www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl – w zakładce Akty prawa miejscowego.
 
1. 2.
3. 4.