Kujawsko-Pomorski Komponent Karty Dużej Rodziny
Kujawsko-Pomorski Komponent Karty Dużej Rodziny to jedno z działań przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czerwcu 2014 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”. Program ten powstał jako wyraz najwyższej troski władz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego o kondycję wszystkich rodzin zamieszkujących nasz region, o ich prawidłowe funkcjonowanie oraz jakość życia.

Samorząd województwa z dużym uznaniem przyjął inicjatywę Rządu RP powołującą do życia „Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”, a Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu dostępności usług dla rodzin z naszego województwa objętych ww. programem rządowym i uatrakcyjnieniu oferty istniejącej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Informacje na temat aktualnej oferty zniżek dostępnych w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można znaleźć tutaj.

Uchwałą Nr 44/1459/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwiększenia dostępności usług dla rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego objętych rządowym programem dla rodzin wielodzietnych zostało zainicjowane przygotowanie Katalogu ulg i zniżek dla rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wspomniany Katalog ulg i zniżek przedstawia ofertę jednostek organizacyjnych samorządu województwa i instytucji finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu województwa lub też będących własnością województwa lub spółek, w których województwo posiada udziały lub jest organem założycielskim, a także podmiotów innych niż instytucje podległe samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego, które przystąpiły do Kujawsko-Pomorskiego Komponentu Karty Dużej Rodziny.

Prezentowany poniżej Katalog ulg i zniżek, będzie aktualizowany każdorazowo w przypadku konieczności wprowadzenia zmian.

Do pobrania:
  1. Katalog ulg i zniżek Kujawsko-Pomorskiego Komponentu Karty Dużej Rodziny.
  2. Uchwała Nr 44/1459/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwiększenia dostępności usług dla rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego objętych rządowym programem dla rodzin wielodzietnych.
  3. Uchwała Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”.
  4. „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”.