Wizyta studyjna projektu RECOMMEND w stolicy partnerskiego regionu Styria
 RECOMMEND study visit in Graz (Austria)

W dniach 27-29 października br. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu RECOMMEND do Grazu (Austria). Celem wyjazdu studyjnego do Grazu było poznanie praktyk oraz doświadczeń z zakresu budowy i funkcjonowania inicjatyw klastrowych, zwłaszcza w kontekście eko-zarządzania i eko-innowacji.
 
Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem eko-klastra (ECO WORLD STYRIA), realizowanym przez Green Tech Valley, który kumuluje liderów w dziedzinie eko. Klaster ten wspiera inicjatywy ekonomiczno-polityczne w zakresie energetyki i inżynierii środowiska. Wspiera także firmy poprzez świadczenie usług, projektów innowacyjnych, poszukuje nowych rynków zbytu. Kolejnym punktem było zaprezentowanie zrównoważonej gospodarka odpadami w regionie Styrii oraz skuteczne zarządzanie klastrami.

Dodatkowymi elementami wyjazdu były: wizyta w firmie  Binder & CO Sorting and glass recycling oraz uczestnictwo w Cleantech Innovators Club, w której udział brali przedstawiciele z branży B&R.

Uczestnicy wizyty:
dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
dr Adam Mroziński, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP
Piotr Józefiak, kierownik Punktu Kontaktowego Funduszu Powiązań Kooperacyjnych – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
Justyna Lisińska, radca prawny Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan
Agnieszka Jóźwiak, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Małgorzata Kruk, Departament Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego