Omówienie konferencji naukowej
 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 października odbyło się omówienie konferencji „Współdziałanie służb ratowniczych, sił zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu” połączonej z wojewódzkim ćwiczeniem obronnym „Drwęca – 14”.
 
Celem spotkania, w którym uczestniczyli organizatorzy konferencji oraz prelegenci występujący podczas konferencji było podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie i przedstawienie wartościowych referatów, dyskusja nad wypracowanymi wnioskami oraz informacja o poziomie zaangażowania w tworzenie zespołu ekspertów powoływanego na podstawie porozumienie podpisanego podczas konferencji przez  wojewodę Ewę Mes i marszałka Piotra Całbeckiego. W dyskusji zwrócono m. in. uwagę na takie zagadnienia związane z bezpieczeństwem, jak: potrzeba występowania planów zagospodarowania przestrzennego na terenach zagrożonych powodzią, możliwość wykorzystania rozwiązań wojskowych na rzecz monitoringu, np. drony, szkoleń mieszanych dla potrzeb ratownictwa, kujawsko-pomorskiej sieci informatycznej i powstających w tym obszarze możliwości komunikacyjnych. Zauważono, że szczegółowe wnioski z konferencji są dobrym wskazaniem newralgicznych obszarów, na które powinien zwrócić uwagę tworzony zespół ekspertów mając na celu działania na rzecz bezpieczeństwa w regionie.

Film z konferencji tutaj.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
11. 12. 13.
 
Eugeniusz Lala
Kierownik Biura  Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

23  października 2014 r.