Ambasador Rumunii w RP odwiedził Województwo Kujawsko-Pomorskie
 W dniu 21 października 2014 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie odwiedził Ambasador Rumunii w Warszawie Pan Ovidiu Dranga wraz z Panią Olgutą Marian Kanclerz do spraw ekonomicznych i gospodarczych Ambasady Rumunii.
 
Ambasador Ovidiu Dranga urodził się w 1966 roku w Bukareszcie. W przeszłości był między innymi Sekretarzem Stanu i Dyrektorem Politycznym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ambasadorem Rumunii w Królestwie Belgii, Zastępcą Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dyrektorem Działu NATO oraz Kwestii Strategicznych. Od czerwca 2013 roku jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wizyta w Województwie Kujawsko-Pomorskim miała charakter kurtuazyjny.

Z dyplomatami spotkał się wicemarszałek Edward Hartwich, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jacek Gajewski oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Sylwia Tubielewicz-Olejnik.

Wicemarszałek powitał członków delegacji i przedstawił charakterystykę województwa, po czym głos zabrał Pan Ambasador, który wyraził ogromne zainteresowanie procesem decentralizacji w Polsce, głównie w kontekście skutecznego wdrażania funduszy unijnych.

Przedstawiciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaoferowali swoje wsparcie i doświadczenie w zakresie wdrażania funduszy unijnych oraz chęć nawiązania trwałej współpracy na różnych płaszczyznach, mi. in. wzajemnej promocji turystycznej, przedsięwzięć kulturalnych, wymiany młodzieży czy też współpracy gospodarczej.

Podczas spotkania Pan Ambasador wyraził swoją wolę współpracy w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji i odnowy zabytków.
 
1. 2. 3.