Bezpieczni bo przygotowani
 Samorządowa administracja województwa i administracja wojewody przystąpiły do porozumienia na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w regionie. W Toruniu zakończyła się dwudniowa konferencja poświęcona współdziałaniu służb ratowniczych, policji i specjalistycznych formacji wojskowych w sytuacji klęsk żywiołowych i aktów terrorystycznych. W czwartek (25 września) odbyły się ćwiczenia „Drwęca 14” z pozorowanym atakiem uzbrojonych terrorystów, zakończoną sukcesem akcją odbicia zakładników i neutralizacją skażenia chemicznego w centrum miasta.
 
Porozumienie które podpisali wczoraj marszałek Piotr Całbecki i wojewoda Ewa Mes dotyczy zintensyfikowania współpracy na rzecz bezpieczeństwa, eliminacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałania ich skutkom, a także promowania idei bezpieczeństwa i dobrych praktyk w tym zakresie. Wspólne przedsięwzięcia w tej dziedzinie będą wspierane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20014-2020 oraz pozyskanymi przez partnerów środkami z programów krajowych i innych zewnętrznych źródeł. Zakłada się też powołanie zespołu ekspertów - złożonego ze specjalistów z Akademii Obrony Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej, policji i ratownictwa medycznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i administracji publicznej - który zajmie się planowaniem i realizacją wspólnych działań. Zależy nam też na zbudowaniu platformy publicznej dyskusji nad kwestiami bezpieczeństwa.

W konferencji uczestniczyli między innymi szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy pułkownik Jan Rynkiewicz, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Akademii Obrony Narodowej oraz samorządowcy, a w  ćwiczeniach także medyczne służby ratownicze oraz formacje policji i wojska, w tym 4. Pułk Chemiczny z Brodnicy, sekcja antyterrorystyczna i zespół negocjatorów.

Treść porozumienia tutaj.
Program konferencji tutaj.

Konferencja „Współdziałanie służb ratowniczych, sił zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu” połączona z wojewódzkim ćwiczeniem obronnym „Drwęca – 14”; 24 i 25 września, Toruń, hala widowiskowa przy ul. Bema 73-89.   
 
1. 2.
3. 4.
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
 Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
 
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego   

24 września 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2014 r.