Wizyta studyjna przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Prowincji Aksaray (Turcja)
 The delegation from Kujawsko-Pomorskie pays a study visit to Aksaray Province (Turkey).
W dniach 15-19 września br. delegacja przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czele z Panem Ryszardem Boberem - Wiceprzewodniczącym Sejmiku, przebywała z wizytą studyjną w Prowincji Aksaray w Turcji. Nawiązanie współpracy to efekt udziału  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w rządowym programie współpracy bliźniaczej Turcji z krajami UE Town Twinning Program VABpro, który  finansuje przygotowanie tamtejszych samorządów do członkostwa w Unii Europejskiej.
 
Podczas trzydniowej wizyty delegacja z Kujawsko-Pomorskiego gościła w m.in. w Izbie Przemysłowo-Handlowej, gdzie spotkała się z Prezesem Ahmetem Kocasem. Podczas spotkania z omówiono kwestie związane ze strukturą organizacyjną instytucji, a także podzielono się doświadczeniami z zakresu udzielanego wsparcia dla małych i średnich  przedsiębiorstw. Podczas spotkania z Panem Selim Bicenem, Prezesem Instytucji Wsparcia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, oraz wizyty w Dyrekcji Uprawy Roślin i Produkcji Zwierzęcej zaprezentowany został potencjał gospodarczy sektora rolniczego Prowincji Aksaray oraz podzielono się wiedzą z zakresu przedakcesyjnych przygotowań, a także  wymogów jakie Polska musiała spełnić przed przystąpieniem do wspólnoty Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, delegacja złożyła wizytę w Zakładzie Mleczarskim SÜTAŞ oraz w Dyrektoriacie Przedsiębiorstwa Rolniczego KOCAS. Podczas spotkań i  wizyt studyjnych zarówno w halach produkcyjnych zakładu mleczarskiego SÜTAŞ, jak i w obiektach hodowli bydła mlecznego KOCAS, wymieniono się doświadczeniami i wiedzą z zakresu hodowli krów mlecznych, zapewniania jak najwyższej wydajności mlecznej bydła oraz uzyskiwania zadowalającego efektu ekonomicznego ich hodowli. Tematem rozmów były także możliwości exportowe i importowe produktów rolno-spożywczych Polski i Turcji oraz perspektywa rozwoju  sektora rolno-spożywczego obu krajów. Podczas wizyty w Miejskich Stacji Wytwarzania Energii ze źródeł odnawialnych,  delegacji zaprezentowano stosowane w Prowincji Aksaray technologię i metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, tj. z biomasy, odpadów oraz z energii słonecznej.

Zwieńczeniem wizyty studyjnej delegacji z Regionu Pomorza i Kujaw w Prowincji Aksaray było oficjalne spotkanie delegatów z przedstawicielami władz regionu tj. Gubernatorem Prowincji Aksaray Şerefem Atakli,  Wicegubernatorem Prowincji Aksaray - Kubilay Antem oraz Wiceprezydentem Miasta Aksaray Yılmazem İlhanem. Podczas uroczystego spotkania Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober oraz Wicegubernator Prowincji Aksaray Kubilay Ant  podpisali partnerstwo funkcjonalne 2015-2020, pomiędzy Prowincją Aksaray oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim, jako kontynuację współpracy bliźniaczej projektu VABpro, którego celem jest wymiana doświadczeń między regionami tureckimi i krajami UE w zakresie implementacji projektów i dorobku Unii Europejskiej na szczeblu lokalnym.
 
1. 2. 3.
4. 5.
 
Sporządziła:
Katarzyna Rzemykowska
Departament Współpracy Międzynarodowej
Wydział Współpracy Zagranicznej