Komunikat
Jednostki Samorządu Terytorialnego

uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej nastąpiła konieczność zawieszenia zadań do realizacji w roku 2015 w trybie procedury pn. „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”. Z uwagi na obecnie realizowaną IV edycję DIS 2014, a także w związku ze zmianą źródła finansowania zadań inwestycyjnych, zawiesza się przyjmowanie wniosków DIS V edycja do odwołania.   
 
Możliwość składania wniosków o umieszczenie w planach finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizacji zadań w trybie procedury DIS V edycja uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych i sytuacji ekonomicznej Województwa.
Decyzja o wznowieniu naboru wniosków zostanie podjęta po zakończeniu i rozliczeniu IV edycji DIS.

                                                              Licząc na dalszą współpracę,
 
                                                              Wicemarszałek Województwa
                                                                       Dariusz Kurzawa