Powiaty, III sektor i ORSG
 W dniu 21 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z przedstawicielami powiatów oraz organizacji pozarządowych z regionu.  Tematyka spotkania dotyczyła  włączenia  trzeciego sektora w prace nad Strategiami Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
 
Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stanowią trzeci poziom, tzw. powiatowy, wdrażania Polityki Terytorialnej w naszym regionie. Na realizację całej Polityki Terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczono ok. 0,5 mld euro, z czego w obszarze powiatowym ORSG zarezerwowano ok. 166,4 mln euro.

Więcej o założeniach polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 tutaj

Do pobrania prezentacje przedstawione podczas spotkania:

1. 2. 3.