Wizyta młodzieży z Escula de Arte de Corella z Regionu Navarra (Hiszpania) w Województwie
 W dniach 21-28 czerwca 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu gościli grupę młodzieży ze szkoły artystycznej z partnerskiego regionu Nawarra, Escula de Arte de Corella z Hiszpanii.
 
Celem wymiany było budowanie dobrych relacji polsko-hiszpańskich, pokonywanie barier i uprzedzeń poprzez wzajemne poznanie oraz nawiązywanie przyjaźni. Spotkania te były dla obu stron bogatym doświadczeniem rozwijającym postawę ciekawości i otwartości wobec innej kultury, wzmacniającym poczucie własnej tożsamości kulturowej i świetną okazją do doskonalenia umiejętności językowych. W programie pobytu hiszpańskiej młodzieży w Polsce było wiele atrakcji mających na celu między innymi promocję walorów turystycznych oraz kulturowych zarówno Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Regionu Nawarra oraz doskonalenie warsztatu artystycznego uczniów. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu  oraz Escula de Arte de Corella z Hiszpanii, kształcą młodzież w tych samych dziedzinach artystycznych takich jak: projektowanie graficzne, fotografia czy ceramika. Zajęcia podczas pobytu uczniów z Hiszpanii służyły przede wszystkim rozwijaniu umiejętności artystycznych młodzieży oraz porównaniu metod nauczania. Wizyta hiszpańskiej młodzieży była wstępem do opracowania i realizacji przyszłych zamierzeń służących rozwijaniu wzajemnych relacji. Podczas pobytu w województwie kujawsko-pomorskim grupa młodzieży z Hiszpanii wyruszyła szlakiem św. Jakuba do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na „Spotkanie z Chopinem”, gdzie zorganizowany został plener malarski. Młodzież odwiedzila także toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej oraz Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także wiele innych ciekawych miejsc Regionu Kujaw i Pomorza.

Organizacja pobytu młodzieży ze szkoły artystycznej z miejscowości Corella otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
 
Sporządziła:
Katarzyna Rzemykowska
Wydział Współpracy Zagranicznej