Doroczna konferencja programu Europa Środkowa w Wiedniu / CENTRAL EUROPE Annual Conference in Vienna
 1 i 2 lipca w Wiedniu miało miejsce coroczne wydarzenie podsumowujące kolejne lata wdrażania Programu Europa Środkowa. Tym razem podsumowaniom towarzyszyło przedstawienie założeń programu na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział ponad 700 osób, reprezentujących zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne.
 
Przez najbliższe 7 lat program Europa Środkowa będzie wspierał współpracę transnarodową w dziedzinie innowacji, strategii niskoemisyjnych, środowiska, kultury i transportu. Pierwszy w nowym okresie programowania nabór wniosków jest planowany na początek 2015 r., po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. Na współpracę transnarodową w ramach programu Europa Środkowa w latach 2014-2020 przeznaczono 246 milionów Euro.

Informacje na temat priorytetów nowego programu oraz pierwszego naboru wniosków można znaleźć na anglojęzycznej stronie programu: http://www.central2013.eu/news-events-publications/news/news-detail/annualconference/782/.

W drugim dniu spotkania podczas forum poszukiwania partnerów zaprezentowano ponad 50 pomysłów na współpracę. Można się z nimi zapoznać przeglądając nowopowstałą bazę projektów, która umożliwia dzielenie się pomysłami i poszukiwanie partnerów do projektów: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/.

Aby zamieścić swój pomysł lub skontaktować się z autorem informacji udostępnionej w bazie, należy zarejestrować się w portalu społecznościowym.

English summary:

The annual conference of Central Europe Programme took place on the 1-2 of July in Vienna. The presentation of achievements of 124 projects implemented in the past seven years were followed by the introduction of the future funding priorities and possibilities. Information on the new priorities is available here:

http://www.central2013.eu/news-events-publications/news/news-detail/annualconference/782/.