Wizyta ekspertów ze Styrii w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 Trzech ekspertów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi z Regionu Styria w Austrii było gośćmi specjalnymi XV Jubileuszowego Forum Organizacji Pozarządowych odbywającego się w dniach 17-18 czerwca 2014 r. w Grudziądzu.
 
Głównym celem udziału w forum przedstawicieli austriackiego regionu partnerskiego było przekazanie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia efektywnej współpracy międzynarodowej. Marco Miedl przewodniczący delegacji, przedstawiciel Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Regionu Styrii, Astrid Riegelnegg, Dyrektor Forum Młodzieży Styrii oraz Evelyn Kaindl-Ranzinger ze Stowarzyszenia MUSIS, przedstawili tematy dotyczące współpracy międzynarodowej rozwijanej przez działające w Styrii organizacje ze szczególnym uwzględnieniem sektora kultury i młodzieży, przybliżyli źródła i formy finansowania NGO’s w Austrii. Podczas warsztatów „Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój NGOs” goście z Austrii przedstawili najlepsze przykładowe projekty międzynarodowe.

Podczas pobytu w Województwie Kujawsko-Pomorskim eksperci ze Styrii spotkali się również z władzami Województwa, mieli okazję zwiedzić Muzeum Etnograficzne oraz wymienić doświadczenia podczas spotkania z przedstawicielami organizacji młodzieżowych działających na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2.
3. 4.