O współpracy Regionu Morza Bałtyckiego z krajami azjatyckimi
 17 czerwca miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów projektu Visit Packages for Baltic Sea Region (VP4BSR). Spotkanie odbyło się w Linköping, w regionie Östergötland w Szwecji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gospodarzy, Estońskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Talinna, łotewskiego regionu Vidzeme, Republiki Karelii oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Spotkanie miało charakter organizacyjny, a jego głównym celem było omówienie planu pracy na kolejne miesiące i wzajemne zapoznanie się partnerów projektu.

Tematem przewodnim projektu VP4BSR jest wyszukanie wspólnych priorytetów i możliwości promocji regionu Morza Bałtyckiego w kontekście współpracy gospodarczej z krajami azjatyckimi.

W ciągu najbliższego roku partnerzy projektu analizować będą posiadane strategie współpracy z tym kontynentem oraz badać możliwości finansowania współpracy z Azją z różnych źródeł.

Województwo Kujawsko-Pomorskie od kilku lat kooperuje z chińską prowincją Hubei. W maju gościliśmy w regionie oficjalną delegację, a w programie wizyty znalazła się konferencja promująca potencjał ekonomiczny naszego województwa oraz prezentacje instytucji wspierających rozwój  gospodarczy, a także spotkania młodych przedsiębiorców. Niedawno odbyła się również misja gospodarcza przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego do Szanghaju. Projekt VP4BSR ma charakter przedsięwzięcia seed money, co oznacza, że jego głównym celem jest przygotowanie wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowym okresie programowania 2014-2020. Być może stanie się on kolejnym elementem budowania naszej strategii współpracy z krajami azjatyckim w oparciu o wymianę doświadczeń z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt realizowany jest ze środków Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie.