Przygotowania do programu INTERREG Europa
 22 maja br. w Brukseli odbyły się warsztaty poświęcone nowej edycji programu INTERREG, który w nowym okresie programowania nazywać się będzie INTERREG Europa.  Pierwszy nabór w programie INTERREG Europa planowany jest na pierwszy kwartał 2015 roku. Przygotowania do jego uruchomienia można śledzić na stronie: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/.
 
W kończącym się właśnie programie INTERREG IVC wzięło udział ok. 2000 beneficjentów, którzy w różnorodnych partnerstwach międzynarodowych zrealizowali 204 projekty udoskonalające prowadzoną przez nich politykę regionalną. Podczas brukselskiego wydarzenia przedstawiono rezultaty i rekomendacje będące efektem zakończonych już projektów.  Informacje te zebrano również w krótkich raportach dotyczących zagadnień kluczowych dla regionalnych strategii (innowacje, przedsiębiorczość, efektywność energetyczna,  obszary wiejskie, zrównoważony transport, zmiany demograficzne etc.).

Celem programu INTERREG EUROPA jest to, aby rezultaty projektów miały bezpośredni wpływ na udoskonalanie prowadzonej przez władze regionalnej polityki i wdrażane przez nich strategie. Dlatego też zwraca się uwagę na efekty osiągnięte w poprzednich projektach i na możliwość szybkiego podzielenia się informacjami na ten temat.  Stąd też planowany nowy element w programie INTERREG Europa – platforma wymiany wypracowanych rozwiązań.

Pierwszy nabór w programie INTERREG Europa planowany jest na pierwszy kwartał 2015 roku. Przygotowania do jego uruchomienia można śledzić na stronie: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/. Z programu mogą korzystać władze lokalne i regionalne oraz inne podmioty prawa publicznego, np.: instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne czy  służby ratownicze.

Opracowanie: Departament Współpracy Międzynarodowej