Majówka z kulturą i sztuką 2014
 Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby (nie)pełnosprawne oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w zajęciach przygotowanych w ramach projektu pn. „Majówka z kulturą i sztuką”.
 
Przedsięwzięcie jest organizowane w województwie kujawsko-pomorskim już po raz czwarty. Idea nieodpłatnego wstępu do muzeów dla osób (nie)pełnosprawnych powstała w roku 2010. Wówczas do akcji przystąpiło 26 placówek. Wyznaczony został jeden dzień – 5 maja, w którym za okazaniem dokumentu potwierdzającego (nie)pełnosprawność, osobom (nie)pełnosprawnym i ich opiekunom zostały nieodpłatnie udostępnione zbiory muzeów naszego regionu.
 
Majówka cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa, dlatego w kolejnym roku – 2011, postanowiono rozszerzyć nie tylko formę (do akcji dołączyły także placówki kulturalne) ale również przedłużyć czas jej trwania. Tym samym przez cały miesiąc maj w wyznaczonych dniach osoby (nie)pełnosprawne wraz z opiekunami mogły odwiedzać placówki biorące udział w majówce. Na apel marszałkowskiej administracji, by zaprosić (nie)pełnosprawnych do zwiedzania, odpowiedziało szesnaście instytucji.

W ubiegłym roku poprosiliśmy instytucje biorące udział w projekcie o przygotowanie zajęć, w których będą mogły uczestniczyć osoby (nie)pełnosprawne. Do przedsięwzięcia zgłosiło się 31 instytucji proponując łącznie blisko 100 różnych zajęć. W zamian za bezpłatny wstęp, uczestnicy majówki wypełniali przygotowane anonimowe ankiety dotyczące dostosowania budynku oraz oferty danej instytucji do potrzeb osób (nie)pełnosprawnych.

W tym roku zdecydowaliśmy, że do projektu zostaną włączone Wojewódzkie Jednostki Kultury. Instytucje, które zadeklarowały chęć współpracy będą od 17 maja (Europejska Noc Muzeów) prowadziły nieodpłatne zajęcia/warsztaty dla osób niepełnosprawnych (np. zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty artystyczne i plastyczne).
 
Szczegółowy harmonogram „Majówki z kulturą i sztuką 2014” tutaj.

Dodatkowych informacji dotyczących przedsięwzięcia udzielają pracownicy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, tel. 56 62 18 417 lub 56 62 18 268.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych/
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Toruń, dnia 14 maja 2014 r.