Międzynarodowa promocja regionu na spotkaniu EBOR
 W dniach 14 – 16 maja 2014 roku Urząd Marszałkowski wraz z partnerami będzie promował województwo kujawsko-pomorskie podczas dorocznego spotkania Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, które odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do naszej dyspozycji otrzymaliśmy stoisko, gdzie podczas trzech dni zaprezentujemy ofertę turystyczną, gospodarczą oraz związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym. Promować będziemy między innymi turystykę uzdrowiskową, miejską, aktywny wypoczynek, międzynarodową drogę wodną E-70, ofertę dla inwestorów oraz potencjał gospodarczy województwa.
 
Województwo kujawsko-pomorskie przyjęło zaproszenie do międzynarodowej promocji swojego potencjału jako jedne z pięciu regionów w Polsce. W ciągu trzech dni ponad 2000 osób -  przedstawicieli świata finansów, gospodarki, inwestorów, organizacji pozarządowych będą mieli okazję poznać ofertę przygotowaną przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, Departament Rolnictwa i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera funkcjonujące przy Urzędzie Marszałkowskim. O nowe kontakty międzynarodowe zabiegać będą pracownicy Departamentu Współpracy Międzynarodowej. EBOR promuje rozwój sektora prywatnego w państwach budujących demokrację, pluralizm oraz gospodarkę rynkową w celu przyspieszenie niezbędnych zmian i transformacji. Gubernatorami państw członkowskich są ministrowie finansów lub gospodarki poszczególnych państw. Doroczne spotkania EBOR odbywają się od 1991 roku albo w Londynie albo w jednym z państw operacji EBOR i bierze w nich udział około 2 tys. osób reprezentujących najwyższe szczeble administracji rządowej, środowiska gospodarcze, banki komercyjne i inwestycyjne, organizacje pozarządowe oraz media. Spotkania te są wydarzeniami o najwyższej randze, zarówno ze względów protokolarnych, jak i logistycznych.
 
1. 2. 3.
 
Opracowanie Departament Współpracy Międzynarodowej