Obchody Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 13 maja 2014 r. w Zespole Szkół nr 6 im. bł. S. Wincentego Frelichowskiego w Toruniu w związku z Obchodami Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, odbędzie się wystawa fotogramów osób niepełnosprawnych. Celebracja będzie miała miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu. Weźmie w niej udział społeczność szkolna ZS nr 6 a także zaproszeni goście z innych szkół: ZS nr 26, SOSW, Szkoły Salezjańskiej oraz rodzice i opiekunowie. Zadanie pn. Wystawa fotogramów osób niepełnosprawnych –„Przebieranki” realizowane jest przy dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Na uroczystość złożą się:
1. Otwarcie wystawy fotogramów osób niepełnosprawnych intelektualnie „Przebieranki” –Autorką zdjęć wykonanych podczas sesji w Centrum Sztuki Współczesnej jest Agnieszka Basak-Wysota. Wystawę przygotowała Agata Durka. prezentacja spektaklu „Ostatnie drzewo” przygotowanego przez działającą przy Młodzieżowym Domu Kultury Grupę ZET, którą tworzą osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze,
2. Występ Zespołu Tańca Współczesnego „Akro” z MDK pod kierunkiem Joanny Miś-Fudali. Jest to uroczystość, której głównymi organizatorami są nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 Toruniu Lidia i Maciej Pasternakowie odbywa się dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i ich Rodzin „Dziewiętnastka”, Młodzieżowym Domem Kultury w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu, Teatrem „Baj Pomorski” oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. Osób Niepełnosprawnych


Toruń, dnia 9 maja 2014 r.