Komunikat
Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu prowadzi otwarty nabór dzieci na nieodpłatne zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, u których wykryto nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone, upośledzenia oraz niepełnosprawność. Warunkiem zakwalifikowania dziecka i jego rodziny do udziału w projekcie jest przedstawienie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
Zajęcia prowadzić będzie wyspecjalizowana kadra składająca się psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów oraz rehabilitantów, fizjoterapeutów.

Broszura informacyjna  tutaj

Kontakt
Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu
ul. Dziewulskiego 41 c
87-100 Toruń
Tel. 56/ 650 80 30, 56/ 650 80 17

Departament Spraw Społecznych/
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych


Toruń, dn. 25.04.2014r.