Fakty o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania przedsięwzięć środkami z Unii Europejskiej, które ma wzmocnić aglomeracje miejskie. Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządowi województwa powierzono funkcję wdrożenia tych środków według schematu ustalonego przez rząd na podstawie umowy partnerskiej z Unią Europejską.

 

  • Zasięg terytorialny Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stanowiących integralną część polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020:

 

1. Kalendarium prac nad ZIT „wojewódzkim” 

2. Najważniejsze dokumenty programowe dotyczące ZIT

Dokumenty krajowe
Dokumenty samorządu województwa

3. Dokumenty przyjęte przez partnerów w sprawie ZIT

4. Władze miejskie jako Instytucja Pośrednicząca (IP)

5. Fakty o podziale środków unijnych


6. Media o ZIT

Prasa
Telewizja
Radio
Portale internetowe
 

7. Media o projektach realizowanych dzięki wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach środków z Unii Europejskiej

Prasa
Portale internetowe
 

Strona w trakcie budowy. Przepraszamy za ewentualne błędy, które mogą wystąpić ze względu na obszerność prezentowanych materiałów. Materiały te systematycznie uzupełniamy i aktualizujemy.