Regionalna żywność wysokiej jakości
 W pierwszym dniu XXI Forum Gospodarczego w ramach bloku tematycznego ROLNICTWO, PRZETWÓRSTWO, HANDEL odbył się panel pt. „Regionalna żywność wysokiej jakości”. Podczas panelu przedstawione zostały prawne aspekty funkcjonowania lokalnego rolnictwa i przetwórstwa żywności, partnerstwa międzyregionalnego w działaniach na rzecz tworzenia warunków do produkcji żywności wysokiej jakości oraz przykłady skutecznej promocji lokalnych wyrobów.
 
Wytwarzanie żywności wysokiej jakości i możliwość nabywania produktów lokalnych „bezpośrednio od rolnika” odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz większą rolę. Dlatego problemem dyskutowanym w trakcie panelu była potrzeba zmiany przepisów polskich na rzecz stworzenia lepszych warunków do produkcji i sprzedaży tego rodzaju produktów przez ich wytwórców.

Potwierdzeniem wysokiej jakości żywności regionalnej są certyfikaty Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – otrzymują je restauracje i producenci, oferujący lokalne i regionalne produkty i potrawy wytwarzane z lokalnych surowców. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Podczas panelu były prezentowane produkty i potrawy opatrzone logo sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Obecnie, do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze należą 24 podmioty, w tym producenci rolnictwa ekologicznego, wytwórcy produktów tradycyjnych, producenci i wytwórcy uczestniczący w krajowych systemach jakości żywności, restauracje i obiekty gastronomiczne. Wykaz członków sieci regionalnej tutaj.

Ponadto, w czasie panelu podsumowano efekty pięcioletnich działań Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie promocji gęsiny. Uczestnicy panelu dowiedzieli się, jak rozwijała się akcja promocyjna - od pierwszego festynu na toruńskich Jordankach w 2009 r., do wieloaspektowej, zróżnicowanej akcji promocyjnej odbywającej się w wielu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego, całej Polski, a nawet poza granicami kraju.

Prezentacja urozmaicona została filmami ilustrującymi istotne elementy promocji oraz prezentującymi przepisy kulinarne na potrawy z gęsiny.

W drugiej części panelu omówiona została rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wspieraniu gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w związku z 20-leciem działalności Agencji.

Program Panelu tutaj.

Prezentacje:
1.