Wizyta Studyjna oraz udział w Targach BioFach 2014 w Norymberdze, Niemcy
Po raz kolejny, w dniach 12-16 luty 2014 r. rolnicy i przetwórcy ekologiczni oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego mieli możliwość uczestniczyć w wizycie studyjnej do Niemiec, połączonej z udziałem w XXV Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach. Organizatorem wizyty studyjnej 46 osób było Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.
 
Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w dwóch seminariach oraz w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach:
  • Seminarium pt.: ,,Produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz dystrybucja produktów ekologicznych na przykładzie dużego gospodarstwa rolnego”.
W trakcie seminarium uczestnicy zapoznali się z historią, strukturą gospodarstwa, zasadami produkcji rolnej, systemem przetwórstwa rolno-spożywczego oraz stosowanymi metodami dystrybucji produktów gospodarstwa rolnego położonego niedaleko Berlina, w miejscowości Brodowin Przed 20 laty było to upadające państwowe gospodarstwo rolne. Żeby ratować miejsca pracy, postanowiono przejść z rolnictwa konwencjonalnego na produkcję bez użycia środków chemicznych, zgodnie z zaleceniami stowarzyszenia Demeter. Dzisiaj to duże gospodarstwo ekologiczne jest prowadzone przez Spółkę Produkcyjną i Handlową, zatrudniającą około 80 osób stałych oraz 15 pracowników sezonowych.

Gospodarstwo prowadzi zarówno produkcję roślinną (zboża, rośliny paszowe oraz ziemniaki), jak i hodowlę zwierząt (600 sztuk bydła, w tym 260 krów mlecznych,              300 kóz oraz drób). Na areale 30 ha uprawiane są warzywa ekologiczne.

Ekologiczne mleko krowie i kozie przerabiane jest we własnej, nowoczesnej mleczarni, gdzie produkowane są certyfikowane produkty nabiałowe: sery, masło i śmietana.

Gospodarstwo prowadzi sprzedaż swoich przetworzonych produktów oraz świeżych warzyw we własnych sklepach ekologicznych: na terenie gospodarstwa, w Berlinie, w zespole klasztornym w pobliżu miasta Chorin oraz na targowiskach miejskich w mieście Eberswalde (5 km od gospodarstwa) i Berlinie (80 km od gospodarstwa), jak również na kiermaszach i imprezach okolicznościowych.

Od roku 1995 w gospodarstwie rozwijany jest system sprzedaży bezpośredniej tzw. ekologiczne kosze żywnościowe są dostarczane bezpośrednio do domu klienta. Klienci zamawiają określone produkty ekologiczne na podstawie list informacyjnych oraz zamówień online poprzez sklep. Pracownicy gospodarstwa Brodowin przygotowują zamówione zestawy produktów, które własnym transportem dostarczane są bezpośrednio do odbiorców. Obecnie, tygodniowo wysyłanych jest około 1.500 koszy żywnościowych. Sprzedaż bezpośrednia przynosi gospodarstwu w Brodowin 33% całkowitego dochodu rocznego.

W gospodarstwie prowadzona jest także działalność dydaktyczna. Każdego roku 40 uczniów szkół rolniczych uczestniczy w praktykach zawodowych.
  • Seminarium: ,,Produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz dystrybucja produktów ekologicznych na przykładzie małego gospodarstwa rolnego.
Rolnictwo w południowej oraz południowo-zachodniej części Niemiec charakteryzuje się małymi oraz średnimi gospodarstwami rolnymi. Gospodarstwo rodzinne państwa Switalskich z Frohnhofer koło Norymbergii prowadzi produkcję na areale 59 ha (przewaga gruntów III klasy). W roku 1979 gospodarstwo rolne rozpoczęło produkcję w systemie rolnictwa ekologicznego i działa w oparciu o zalecenia stowarzyszenia Demeter.

Państwo Switalscy przedstawili grupie uczestników wizyty system i zasady działania swego gospodarstwa. Gospodarstwo zajmuje się zarówno produkcją roślinną (zboża) jak i zwierzęcą (bydło mięsne, trzoda). W gospodarstwie prowadzona jest również działalność produkcyjna: własny, nowy młyn, który przerabia dziennie 20 ton zbóż ekologicznych pochodzących z uprawy własnej lub od okolicznych rolników.

W starym młynie, również na terenie gospodarstwa, działa sklep ekologiczny.

W sklepie sprzedawane są produkty (pieczywo, nabiał, mięso, wędliny oraz inne) wytworzone w gospodarstwie Switalskich oraz certyfikowane wyroby wyprodukowane przez okolicznych producentów według tradycyjnych, frankońskich przepisów. Brakujący, a cieszący się dużym zainteresowaniem asortyment towarów uzupełniany jest w hurtowniach ekologicznych.

Obydwa gospodarstwa objęte programem wizyty są doskonałym przykładem, jak produkcja ekologiczna może być opłacalna – zarówno w dużym, jak i mniejszym gospodarstwie. Natomiast efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz sprzedaż bezpośrednia powoduje obniżenie kosztów i skrócenie czasu całego cyklu dystrybucyjnego.
  • Udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2014.
Podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach miała miejsce prezentacja naszego regionu, jako dobrego miejsca do lokowania kapitału w rozwój przedsięwzięć w branży rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego. Targi BioFach to najważniejsze międzynarodowe forum producentów, przetwórców i handlowców oferujących żywność wytworzoną metodami ekologicznymi oraz inne produkty naturalne codziennego użytku. BioFach jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń rolników ekologicznych, przetwórców produktów ekologicznych oraz specjalistów z całego świata. O skali wydarzenia świadczy liczba wystawców i odwiedzających. Podczas tegorocznej, 25 edycji zanotowano ponad 40.000 odwiedzających ze 130 krajów, 2.235 wystawców na 42.328 m2 powierzchni wystawienniczej.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w zorganizowanie polskich stoisk na targach BioFach włączyło się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z organizacjami zrzeszającymi polskich producentów ekologicznych. Nasz region był reprezentowany przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Obecność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Targach BioFach jest jak najbardziej uzasadniona. To właśnie w naszym regionie, przed ponad 20 laty powstały pierwsze gospodarstwa ekologiczne w kraju. Obecnie w Województwie Kujawsko-Pomorskim produkcję metodami ekologicznymi prowadzi 409 gospodarstw oraz działa 13 przetwórni ekologicznych. Tradycyjny, coroczny udział Województwa w targach BioFach ma duże znaczenie prestiżowe i umożliwia zaprezentowanie potencjału Województwa w dziedzinie produkcji ekologicznej. W ramach ekspozycji targowej były również prezentowane informacje o naszym regionie oraz doświadczenia naszych producentów z zakresu produkcji i przetwórstwa ekologicznego.
Realizacja wyjazdu studyjnego producentów rolnictwa ekologicznego była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.